Niezwykle ważnym ogniwem funkcjonowania hospicjum są wolontariusze.  Ich obecność, uśmiech i empatia są bezcenne.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca jest organizatorem lub współorganizatorem dziesiątek akcji charytatywnych na rzecz swoich podopiecznych. Organizacja tych wydarzeń w znacznej części opiera się na wolontariuszach. Setki młodych ludzi, dając swój talent i czas angażuje się w bezinteresowną pomoc na rzecz małych i dorosłych pacjentów hospicjum.  Wśród nich wolontariusze medyczni, którzy pomagają w hospicjum przy opiece i pielęgnacji chorych. Wolontariusze niemedyczni angażują się w codzienne prace, administracyjne, konserwatorskie (drobne prace remontowe, malowanie, prace stolarskie) utrzymanie czystości czy pomoc w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów, maglowaniu, naprawie i przeróbkach bielizny.  Ulubionym miejscem podopiecznych jest ogród, o który również dbają wolontariusze. Trzecią grupą są wolontariusze akcyjni, którzy zaangażowani są kwesty podczas Pól Nadziei, Dni Hospicyjnych,  koncertów.

O tym, co można zyskać pracując na rzecz drugiego człowieka, przekonać można się tylko w jeden sposób – podejmując się tego wyzwania.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem

Twoja obecność i Twój uśmiech są dla chorych i jego bliskich bardzo cenne. Twoja pomoc w opiece nad pacjentami w hospicjum stacjonarnym, w organizacji imprez charytatywnych, w kwestach na rzecz hospicjum czy promocji naszej działalności miałaby nieocenioną wartość.

Dzięki bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, sam odniósłbyś wiele korzyści. Lepiej poznałbyś samego siebie, nawiązałbyś nowe przyjaźnie i znajomości, dowiedziałbyś się więcej o działalności organizacji pożytku publicznego. Nauczyłbyś się czegoś, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na Twoje dalsze życie – a co to będzie, radzimy sprawdzić samodzielnie.

W naszym hospicjum wyróżniamy kilka rodzajów wolontariatu:

1/ medyczny (dla osób pełnoletnich)

Wolontariusz medyczny ma osobisty kontakt z chorym w ostatnich miesiącach i tygodniach życia. Pomaga przy porannej toalecie, podczas karmienia, czyta książki, robi drobne zakupy, często też rozmawia z najbliższą rodziną.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych z koordynatorem wolontariuszy, inspektorem BHP, psychologiem i przełożoną pielęgniarek oraz 50 godzin zajęć praktycznych.

Na zakończenie szkolenia wolontariusz otrzymuje Zaświadczenie Wolontariusza Hospicyjnego.

Ważność zaświadczenia obowiązuje tylko na terenie hospicjum stacjonarnego w Gdyni.

2/ niemedyczny (dla osób pełnoletnich)

Wolontariusz niemedyczny może pomagać w okazjonalnych akcjach prowadzonych przez hospicjum, pomagać w utrzymaniu czystości, robić drobne sprawunki czy naprawy konserwatorskie. Z pewnością każdy, kto zechce pomagać znajdzie zajęcie dla siebie według swoich zainteresowań i zdolności.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych z koordynatorem wolontariuszy, inspektorem BHP, psychologiem i przełożoną pielęgniarek oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

3/ akcyjny

Najpopularniejszą formą pomocy jest udział w kwestach na rzecz naszego hospicjum. W pomoc mogą angażować się osoby w każdym wieku. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna.

Szkolenie obejmuje 4 godziny szkolenia teoretycznego, po 2 godziny z koordynatorem wolontariuszy i inspektorem ds. BHP oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Na zakończenie wolontariusz otrzymuje zaświadczenie o przepracowanych godzinach na rzecz naszego Hospicjum.

Praca charytatywna

 Wolontariusze wykonują pracę nieodpłatnie. Pomagają w hospicjum charytatywnie, o czym zostają wcześniej poinformowani.

Jak zostać wolontariuszem…

To proste. Prosimy o kontakt:

 

Wolontariat akcyjny, niemedyczny:

Justyna Januka

Telefon: 501 769 915

E-mail: hospicjum.wolontariat@wp.pl

Wolontariat medyczny, pracowniczy:

Grzegorz Jażdżewski – koordynator wolontariatu medycznego i pracowniczego, opiekun wizerunku

Telefon: 609787865

E-mail: hospicjum.medyczny@gmail.com

jazdzewskigrzegorz@gmail.com

Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00.