kronika_s


Wrzesień 2011

Rozpoczęły się pierwsze prace na działce, na której powstanie stacjonarne hospicjum dla dzieci. Na pocz?tek wykarczowano rosn?ce na niej krzaki, przygotowuj?c teren pod dalsze prace.

dzialka_1_s


Grudzień 2011

dzialka_grudzien_2011


Kwiecień 2012

23 kwietnia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni złożyli?my wniosek o wydanie decyzji na budowę budynku hospicjum dla dzieci. A więc ruszamy! Przed nami długa droga budowy, z pewno?ci? niełatwa. Ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak stacjonarny dom hospicyjny dla dzieci jest w naszym regionie potrzebny.
Na zdjęciach poniżej: dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum im. ?w. Wawrzyńca, ks Grzegorz Miloch składa wniosek o wydanie decyzji; mgr inż. arch. Joanna Zakrzewska, członkini pracuj?cego pod kierunkiem mgr inż. arch. Edwarda W. Zakrzewskiego zespołu architektów z gdyńskiej firmy ARCO, wykonawców projektu budynku.

m_wniosek_1
m_wniosek_2


Maj 2012

Na plac budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci wjechał sprzęt budowlany. Rozpoczęły się prace zwi?zane z niwelacj? terenu i jego przygotowaniem pod budowę fundamentów budynku.

m_budowa_maj_2012


19 czerwca – wmurowanie kamienia węgielnego

We wtorek, 19 czerwca 2012 r. o godzinie 12.00 przy ulicy Dickmana w Gdyni odbyła się uroczysto?ć podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę domu hospicyjnego dla dzieci. W obecno?ci wielu zaproszonych go?ci historyczny dokument podpisał Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek GłódĽ, Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek oraz Dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum im. ?w. Wawrzyńca Ks. Grzegorz Miloch. Stacjonarne hospicjum dla dzieci będzie pierwsza tego typu placówk? na Pomorzu. To wspólne dzieło Gminy Gdynia i Stowarzyszenia Hospicjum im. ?w. Wawrzyńca, powstaj?ce dzięki ofiarno?ci bardzo wielu ludzi, przyjaciół Hospicjum.
Stacjonarne hospicjum to miejsce, w którym nieuleczalnie chore dzieci otrzymaj? fachow? pomoc medyczn?, ale również u?miech i wiele życzliwo?ci. Znajd? się w nim kolorowe pokoje dla dzieci, skrzydło dla młodzieży, pokoje dla rodziców, sala zabaw, sala komputerowa, pomieszczenia hydroterapii, salka kinowa, pokoje terapii zajęciowej i rehabilitacji. Przy hospicjum będ? działały również poradnie wspieraj?ce rodziny chorych dzieci.
I choć wmurowanie kamienia węgielnego to pierwszy krok budowy, liczymy że dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu wszystkich życzliwych, uda się doprowadzić inwestycje do szybkiego finału. Tak, aby mogła pomagać chorym dzieciom.


Lipiec 2012

Na terenie budowy hospicjum dla dzieci powstaje wykop pod fundament budynku.

d

d


8 SIERPNIA 2012

Budowę hospicjum dla dzieci odwiedził Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek. Przewodnikami po terenie budowy byli: prezes zarządu Allcon Budownictwo Sp. z o. o. Pan Mariusz Białek oraz dyrektor hospicjum ks. Grzegorz Miloch.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

budowa_1

budowa_2

budowa_3

budowa_4


Wrzesień 2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Październik 2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


6 grudnia 2012 roku – zawieszenie wiechy na Domu Hospicyjnym dla dzieci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Luty 2013 roku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Marzec 2013 roku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Kwiecień 2013 roku

budowa_kwiecien_01

budowa_kwiecien_02

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Maj 2013 roku

Dobiegają końca prace przy budowie Domu Hospicyjnego dla dzieci. Teraz czeka nas trudny etap zbierania funduszy na wyposażenie. Puste wnętrza trzeba wyposażyć w łóżka, meble, sprzęt terapeutyczny, wyposażenie kuchni. Wszystkim tym, co konieczne do prawidłowego funkcjonowania Domu Hospicyjnego dla dzieci. Chcemy sprawić, aby mali pacjenci czuli się tu jak w drugim domu. I najważniejsze. Musimy również zgromadzić środki na zakup specjalistycznego i bardzo kosztownego sprzętu medycznego, aby móc właściwie sprawować opiekę medyczną nad naszymi podopiecznymi.

budowa_maj_A_01

budowa_maj_A_02

budowa_maj_A_03

budowa_maj_A_04

budowa_maj_A_05

budowa_maj_A_06

budowa_maj_A_07

budowa_maj_A_08


Czerwiec 2013 roku

Hosp_Dla_Dzieci_1

Hosp_Dla_Dzieci_2

Hosp_Dla_Dzieci_3

Hosp_Dla_Dzieci_4

Hosp_Dla_Dzieci_5

Hosp_Dla_Dzieci_6

Hosp_Dla_Dzieci_7